Trio Noir - Constantinus

Trio Noir

trio noir

Jelena JAKOVLJEVIĆ roeđna je 1983. godine u Nišu, gde je 2002. godine završila srednju muzicku školu na odseku za  autu. Iste godine otpocela je studije na odseku za duvacke instrumente na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu, gde je i diplomirala 2007. u klasi prof. Ljubiše Jovanovica. 2016. godine odbranila je svoj doktorski umetnicki projekat, pod nazivom Promene u  autskom zvuku i tehnici u doba romantizma i stice zvanje doktora umetnosti, na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Ljubiše Jovanovica. Iz oblasti solo i kamernog izvoaštva usavršavala se na masterklasovima sledecih eminentnih pedagoga: Emanuel Pai, Orel Nikole, Mihael Ko er, Karl-Hajnc Šuc, Feliks Rengli, Gunila Fon Bar, Džejms Galvej, Trevor Vaj, Kersten mek-Kol, Gouliang Han, Asa Kahenberg, Silvia Karedu, Mišel Debost, Orelien Delež, Vinsent Lukas, Matej Zupan, Dejan Gavric. Kao solista nastupala je saNiškim simfonijskim orkestrom 2000., 2001., 2008., 2009. g. sa dirigentima Anatolij Novickim, Radomirom Pejcicem i Le Fi Fijem.

Održala je veliki broj resitala u koncertnim prostorima kao što su: Dvorana Simfonijskog orkestra u Nišu, Velika sala Fakulteta Umetnosti u Nišu, Svecana sala Skupštine Grada Niša, Mozaik sala Skupštine Grada Kruševca, Sala Prve gimnazije u Kragujevcu, velika Sala Fakulteta muzicke umetnosti u Beogradu i dr. Znacajnu koncertnu aktivnost ostvarila je i nastupajuci na renomiranim muzickim festivalima: Mokranjcevi dani, NIMUS, Flauta fest u Beogradu, Festival  auta Tahir Kulenovic i dr. Od 2008. je zaposlena na Fakultetu umetnosti u Nišu, najpre kao strucni saradnik, a od 2009. i kao asistent na glavnom predmetu Flauta, kao i na predmetima Metodika nastave duvackih instrumenata, Poznavanje literature i izvoaštva duvackih instrumenata i Orkestarske deonice. Od 2015. godine stice zvanje docenta na Fakultetu umetnosti u Nišu, kao profesor glavnog predmeta- auta.

Angelina NIKOLIĆ rođena je u Jagodini. Osnovne i master akademske studije završava na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi profesora dr. Jelene Jakovljevic. U toku školovanja ostvaruje zapažene rezultate na meunarodnim takmicenjima od kojih se izdvajaju nagrade na Susretima  autista “Tahir Kulenovic” u Valjevu 2012. – 2014. godine, na takmicenju “Davorin Jenko” u Beogradu, 2015. g. i na takmicenju “Petar Konjovic” u Beogradu 2016. Bila je aktivni ucesnik majstorskog kursa prof. Andrasa Adorjana, Dejana Gavrica i Ljubiše Jovanovica. Tokom školovanja clan je Omladinske  lharmonije Naissus sa kojom koncertira u zemlji i inostranstvu (Bugarska, Ceška,
Italija, Austrija, Slovacka)..

Pedagoško iskustvo stice radom u muzickoj školi “Vladimir orevic” u Jagodini 2014. godine , i 2015. u muzickoj školi “Stevan Hristic” na Kosovu. Aktivno se bavi solo, kamernim i orkestarskim izvoenjem, nastupajuci u svim znacajnim salama grada Niša ( Sala Niškog simfonijskog orkestra, Sala Skupštine grada, velika sala Fakulteta umetnosti). Kao clan kvarteta  auta, snimala je za potrebe Fakulteta umetnosti u Nišu. Kao solista nastupala je sa Niškim simfonijskim orkestrom. Godine 2016 i 2017 ucestvuje u projektu “Filhademija”-prve i druge orkestarske Akademije Beogradske  lharmonije, pod vostvom dirigenata Fabrisa Bolona i Danijela Rajiskina.

Anita ZDRAVKOVIĆ studije klavira završila je na Fakultetu umetnosti u Nišu u klasi prof. Aleksandra Serdara, a zatim i specijalisticke studije na Fakultetu muzicke umetnosti u Beogradu, na odseku za kamernu muziku. Kao solista i kamerni muzicar nastupala je širom Srbije i u inostranstvu (Španija, Italija, SAD…). Dobitnik je znacajnih priznanja i nagrada od kojih se izdvajaju I nagrada na takmicenju “Citta di Moncalieri” u Italiji, II nagrada na takmicenju “Davorin Jenko” u kategoriji kamernih ansambala.

Usavršavala se na majstorskim kursevima kod prof. Dušana Trbojevica, prof. Borisa Kraljevica i dr. Bila je ucesnik Letnjeg muzickog festivala “Alexander and Buono International” na kom je saraivala sa eminentnim profesorima i nastupala na završnom koncertu u “Steinway Hall”-u u Njujorku, 2012. godine. Zaposlena je kao profesor klavira I korepetitor u OMŠ “Predrag Miloševic” u Knjaževcu.