Brižljivo izabrana dela Ansambl Constantinus

Ansambl Constantinus

Constantinus ansambl kamerne muzike koji sebi za cilj postavlja izvođenje po najvišim profesionalnim standardima, koncipiran je da nastupa urazličitim sastavima od dua preko trija i kvarteta do kompletnog kamernog orkestra.

Na repertoaru ansambla nalaze se brižljivo izabrana dela muzičke umetnosti od baroka do kompozicija savremenih i domaćih autora. Članovi Constantinus ansambla često nastupaju u vrhunskim umetničkim projektima u zemlji i inostranstvu. Prepoznajući vrhunski izvođački kvalitet, organizatori značajnih projekata uvršćuju u svoje programe koncerte ansambla Constantinus uz velika svetska imena kao što su: Najdžel Kenedi, Valeri Oistrah, Aleksandar Serdar i mnogi drugi.

Povodom proslave 1700 godina Milanskog edikta ansambl Constantinus od 2013. godine poseduje kvartet gudačkih instrumenata posebno izrađen povodom obeležavanja ovog značajnog jubileja. Instrumenti su rad poznatog lutijera Andrijana Andrejeva. koji je završio čuvenu graditeljsku školu u Kremoni, Italija. Gudački kvartet Constantinus izrađen je po modelima instrumenata najznačajnijih graditelja kremonske škole: Stradivarija, Gvarnerija, Amatija i Bergoncija a svaki od instrumenata nosi i Konstantinov krst poznat kao Hristov monogram ili Labarum.