OrganizacijaFestivala Constantinus

CONSTANTINUS je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem obogaćivanja kulturnog života grada Niša i šireg okruženja, afirmišući, pre svega, muzičku umetnost kroz izvođaštvo, produkciju i edukaciju na najvišem profesionalnom nivou.

CONSTANTINUS ansambl kamerne muzike koji sebi za cilj postavlja izvođenje po najvišim profesionalnim standardima, koncipiran je da nastupa u različitim sastavima od dua preko trija i kvarteta do kompletnog kamernog orkestra. Na repertoaru ansambla nalaze se brižljivo izabrana dela muzičke umetnosti od baroka do kompozicija savremenih autora.

CONSTANTINUS centar za muzičku edukaciju otvoren je u želji da se muzika približi mladima na sistematski i najuspešniji način gde se osnovna pažnja posvećuje deci predškolskog i školskog uzrasta.

Eminentni univerzitetski profesori, savremena nastavna sredstva i interaktivni pristup nastavi, koja je usklađena sa Planom i programom Ministarstva prosvete RS, predstavljaju polazne osnove za postizanje maksimalnih rezultata u oblasti muzičkog obrazovanja i izvođaštva.

CONSTANTINUS fondacija pored nabavke i ustupanja muzičkih instrumenata iz svoje, za sada, skromne kolekcije, dodeljuje godišnje nagrade najperspektivnijim mladim muzičkim umetnicima iz zemlje.

CONSTANTINUS production već nekoliko godina uspešno realizuje značajne kulturne događaje u Nišu, a u pripremi je i nekoliko audio i video izdanja.